За Андрей Ганев

Здравейте, казвам се Андрей Ганев и провеждам психотерапевтични консултации чрез краткосрочни психологически методи. Тези методи могат да бъдат причислени най- вече към позитивната и конструктивистката психология. Изучавал съм психология в Нов Български Университет, а квалификация за работа с хора съм придобил на редица специализирани обучения. За първи път се срещнах с краткосрочната терапия още в началото на обучението си по Психология на семинари организирани от Алексей Бъчев и Панайот Рандев и от тогава до днес не преставам да се развивам и да откривам нови и нови неща свързани с бързото и ефективно подпомагане на хората и възможностите, които тази парадигма разкрива.

Преминати курсове

“Кратки подходи в психотерапията” и “Кратки подходи в работата с личностния потенциал” с водещ Алексей Бъчев. Курсовете са организирани от СМПБ 4-ти Април, а сертификатите са признати от EFPSA.

– “Фокусирана към решение кратка терапия” с водещ Боян Страхилов

“Хипнотизатор” и “Хипнотерапевт” курсове към Българска Асоциация по Хипноза с водещ Калин Цанов.

– Проста терапия (Simple therapy) – терапевтичен метод основан на Фокусран към решение подход – водещ на обучението Пламен Панайотов

– Обучение за фасилитатор на програма “Детски умения” – програмата е разработена от Бен Фурман (Helsinki Brief Therapy Institute) ; водещ Боян Страхилов

– базов тренинг по системата “Симорон” с водещи Петър и Петра Бурлан

– Йога на смеха –  сертифициран инструктор към International Laughter Yoga Association

“Фокусиран към решение коучинг” с водещ Боян Страхилов

– “Ре-тийминг процес” – групов коучинг и групова работа с водещ Боян Страхилов

– “Обучение за обучители”– серия от обучения за изграждане на треньорски и фасилитаторски умения при водене на групови тренинги организирано от НМФ

– ниво за личен опит и 200 часа от обучително ниво по Психодрама към Институт по психодрама Херон.

В продължение на една година бях на стаж в 35 СОУ по проект на НБУ и МОМН за превенция на агресията в училищата. В рамките на този проект аз и моите колеги съставяхме и провеждахме обучения на ученици от 3 до 12 клас,а при нужда и работихме и с индивидуални заявки.

Бивш председател на клон Нов Български Университет на “Сдружение на младите психолози в България 4-ти Април”

Председател на Сдружение “Чудно” – организация целяща развитието на качествена психологическа помощ и подобряване на психологическото състояние на българите.

Член на “Звеното от треньори” на Национален Младежки Форум- най-голямата младежка организация в България, обединяваща под себе си повече от 35 организации с обща членска маса над 100 000 човека.

Като човек практикуващ краткосрочна терапия смятам, че клиентите ми не са хора “болни” и които “имат нужда от помощ”, а хора, които независимо от моментното си състояние и колко сериозно им изглежда то, са напълно способни да намерят необходимия потенциал в себе си и да се справят със своите проблеми.  Моята работа e да Ви подпомогна чрез нашето общуване да стигнете до правилното решение и това да е Ваше постижение. По този начин освен постигането на конкретна цел или решението на конкретен проблем се изработва и модел за справяне, който можете да прилагате и в други житейски ситуации.

Koнтакти
  • Адрес: София, бул. “Мария Луиза” №65, ет.1
  • Телефон: 0883 422 539
  • Имейл: consult@psiholog.bg

инфо: psiholog.bg