За нас

Счетоводна къща “ИРЕНА-КЛ” е създадена през 1990 година. От тогава дружеството предлага счетоводни, данъчни и ДОО услуги. В началото фирмата обслужва 20 фирми. В течение на годините с натрупания опит и познания, както и с доверието на клиентите, счетоводна къща Ирена-КЛ се налага на пазара, като специализирано счетоводно предприятие.

Управителят Мария Лапкова-Кирова е счетоводител с дългогодишен опит и практика. През 1983 година завършва Търговската гимназия в гр. Пловдив, след което продължава обучението си в Стопанската академия “Д.Ценов” гр. Свищов. През над 27 годишния си стаж тя е работила като главен счетоводител в Общински съвет за култура, КПУ Феникс, както и в системата на Данъчна администрация – гр. Пловдив.

След създаването си – една от първите счетоводни къщи в Пловдив, “ИРЕНА-КЛ” се налага като фирма с висок професионализъм, качество и дискретност на услугите. Управителят на счетоводната къща преподава “Счетоводство и финанси” в Технически университет – София, филиал Пловдив. Участва в разработката на проекти в същия университет.

Екипът на счетоводната къща се състои от над 23 висококвалифицирани и мотивирани счетоводители. Предимства са познаването на нормативната база и икономическите реалности в детайли. Добрите взаимоотношения с клиентите и конфиденциалността са характерни за работата на екипа.

Услуги
 1. Пълно счетоводно обслужване на фирми и бюджетни организации по чл. 50 от Закона за счетоводството, както и на медицинските лица, работещи като лечебни заведения.
 2. Изготвяне на междинни и годишни счетоводни отчети.
 3. Еднократни счетоводни услуги:
  • декларации за социално и здравно осигуряване
  • формиране на себестойност и консултации за приходите
  • финансово-счетоводен анализ на дейност
  • консолидация на отчети на фирми и клонове
  • консултации и експертизи по заявка на клиента

     4. Одитиране по чл. 52 от ЗСч чрез дипломирани експерт-счетоводители, членове на ССБ
     5. Консултации по ревизионни преписки и актове за начет

 

Галерия
КОНТАКТИ
 • Телефон:032/ 96 96 69; 032/94 36 00; 032/94 35 99
 • Град:Пловдив
 • Адрес:ул. Златю Бояджиев №1, бизнес сграда срещу Новотел Пловдив
 • E-mail:irenakl@abv.bg