ЗА НАС

На базата на проучване, извършено от външна, независима фирма СМДЛ Здраве е отличена със сертификат „Коректна фирма“ . Това означава, че сме спечелили вашето доверие с професионален подход на работа, качество, всеотдаен труд и съпричастност.

Интегриран процес

Създадената организация на лабораторна дейност гарантира високото качество чрез автоматизираната лабораторна система iLab 3.1. Посредством високата степен на автоматизация на процеса на регистрация на постъпващите материали за работа, съхранението и даването на резултатите,както и на вътрешно лабораторните дейности, се постига пълен контрол на целия процес – то постъпването на заявката за работа до даването на готовия резултат.

Уникална идентификация

Всеки биологичен материал се етикетира с уникален баркод етикет, гарантиращ разпознаваемостта на материала и верността на получените данни.

Методики и апаратура

Използват се утвърдени , съвременни методики за лабораторни измервания, апаратите и съоръженията отговарят на високите международни стандарти за качество /ISO 9001/. Цялата апаратура се инсталира и поддържа от специализирани технически служби или оторизирани сервизи на фирмите – производители.

Кадри

СМДЛ Здраве е многопрофилна лаборатория с четири самостоятелни отдела. Те се ръководят от тесни специалисти със съответните специалности– клинична лаборатория, микробиология, вирусология, обща и клинична патология.Чрез специалистите и хабилитираните лица на МДЛ Цибалаб– София осигуряваме на нащите пациенти възможно най-широка гама от необходимите им високоспециализирани изследвания в областта на имунохематологията, вирусологията, алергологията и др. В лабораторията работят лекари, лаборанти и друг персонал. Ние се гордеем с професионализма на всеки един от екипа. МДЛ Здраве се стреми непрестанно да стимулира повишаването на квалификацията на своите служители.

Лабораторен контрол

Лаборатория Здраве има изградена система за ежедневен вътрешен лабораторен контрол върху всички извършвани проби, съобразена с изискванията за добра лабораторна практика, както и с указанията на производителите на апаратура и диагностикуми. СМДЛ Здраве участва в Националната система за външна оценка на качеството. Резултатите от контролните проби доказват високата точност на тестовете, които ние извършваме.

ИЗЛЕДВАНИЯ
ГАЛЕРИЯ
КОНТАКТИ

Лаборатория и централна Приемна/ Регистратура

Адрес

Ул.“Видин“21

Работно време:

от Понеделник – до Петък: oт 7.30ч. – до 18.00 ч.
Събота: oт 8.00ч. – до 13.00 ч

Телефони:

082/ 834 256,  0879995167,  0875300784

GSM за спешни случаи:

0879811448, 0887804399

––––––––––––––––––––––––––––––

Приемна/ Регистратура № 1

Адрес:

Ул. „Николаевска“№66,

Стоматологична поликлиника, ет.1   каб.122 – регистратура

Работно време:

от Понеделник – до Петък: oт 7.30ч. – до 15.00 ч.

Телефони:

0885-883-655
––––––––––––––––––––––––––––––-

Приемна/ Регистратура № 2

Адрес:

Ул.“ Независимост“ № 2,  до ДКЦ  I

Работно време:

от Понеделник – до Петък: oт 8.00ч. – до 14.30 ч.

Телефони:

0885-681-793

––––––––––––––––––––––––––––––-

Приемна/ Регистратура № 3

Адрес:

Кв. Дружба 3, срещу бл. 10

Работно време:

от Понеделник – до Петък: oт 8.00ч. – до 14.30 ч.

Телефони:

0885352278

––––––––––––––––––––––––––––––-

Приемна/ Регистратура № 4

Адрес:

ул.“Рига“ No35 (в сградата на ДКЦ 2), 2 етаж, каб.55

Работно време:

от Понеделник – до Петък: oт 8.00ч. – до 14.30 ч.

Телефони:

0885 071830

––––––––––––––––––––––––––––––-

Приемна/ Регистратура № 5

Адрес:

ул.“Муткурова“ No42 (срещу СБА)

Работно време:

от Понеделник – до Петък: oт 8.00ч. – до 13.00 ч.

Телефони:

0885 681795

––––––––––––––––––––––––––––––-

Приемна/ Регистратура № 6

Адрес:

Гр. Сливо поле, област Русе,

Ул. П.Волов № 2, в сградата на бившата поликлиника

Работно време:

от Понеделник – до Петък: oт 8.00ч. – до 12.00 ч.

Телефони:

0885681792

––––––––––––––––––––––––––––––-

Приемна/ Регистратура № 7

Адрес:

Ул.“Липник“ 123,  срещу Mall Rousse, медицински център „Сити Мед“

Работно време:

от Понеделник – до Петък: oт 8.00ч. – до 14.30 ч.

Телефони:

0877-841-369

––––––––––––––––––––––––––––––-

Приемна/ Регистратура № 8

Адрес:

Гр. Тутракан, област Силистра,

Ул. „Трансмариска“ № 81, в сградата на бившата поликлиника

Работно време:

от Понеделник – до Петък: oт 8.00ч. – до 16.00 ч.

Телефони:

0885-681-794

––––––––––––––––––––––––––––––-

Приемна/ Регистратура № 9
Адрес:

Ул.“Алеи Възраждане“ 80,

в практиката на д-р Грозданова и д-р Здравка Димитрова

Работно време:

от Понеделник – до Петък: oт 8.00ч. – до 12.00 ч.

Телефони:

0879-995-169

––––––––––––––––––––––––––––––-

Приемна/ Регистратура № 10
Адрес:

ул.“Петър Берон“ №5

Работно време:

от Понеделник – до Петък: oт 8.00ч. – до 14.30 ч.

Телефони:

0885-681-795
0885-880-122

––––––––––––––––––––––––––––––-

Email:

zdraveruse@yahoo.com

Ключови думи : лаборатория , лаборатория Русе , микробиологични изследвания , микробиологични изследвания Русе , паразитология , паразитология Русе , хормонална диагностика , хормонална диагностика Русе , Троен ДНК , Троен ДНК Русе , човешки папилома вирус , човешки папилома вирус Русе