Нотариус Росен Стоименов (096)

Нотариус Росен Стоименов предлага пълен набор от нотариални услуги за град Димитровград.

Нотариус Стоименов е вписан в Регистъра на Нотариалната камара на Република България под номер 096.

Район на действие:Районен съд Димитровград

Услуги

-Съставяне на нотарялно завещание

-съставяне, проитане и удостоверяване на нотариален акт за сделка с недвижим имот

-съставяне и подписване на констативен, нормативен акт

-Отменяне на нотариално и саморучно завещание

-Пълномощно, декларация, документи, договор(покупко-продажба, наем, заем)

-Съставяне и връчване на нотариална покана

-Устни и писмени консултации

Галерия
Контакти

Град: Димитровград
Адрес: бул . България №10
Телефон:039/ 61434; 0888454303
Майл: srg@abv.bg

Ключови думи:Съставяне на нотарялно завещание,съставяне проитане и удостоверяване на нотариален акт за сделка с недвижим имот,съставяне и подписване на констативен, нормативен акт,Отменяне на нотариално и саморучно завещание,Пълномощно, декларация, документи, договор,покупко-продажба, наем, заем,Съставяне и връчване на нотариална покана,Нотариус, нотариус димитровград,нотариус гр. Димитровград, Нотариус Росен Стоименов, Нотариус Стоименов