Мариана Минчева Пиперкова - Атанасова

Екипът на нотариална кантора на нотариус Мариана Пиперкова – Атанасова предлага високо ниво на компетентност и юридическа прецизност при осъществяване на сделки и други нотариални услуги.

ДЕЙНОСТ:
  • Нотариални консултации в устен или писмен вид;
  • Изповядва сделки за недвижими имоти и движими вещи;
  • Учредяване на вещно право върху недвижим имот;
  • Изготвя и заверява пълномощни;
  • Договори;
  • Договори за прехвърляне на дялове и акции
За нас

– Заверка на пълномощни и документи от Нотариус Мариана Минчева Пиперкова – Атанасова

Нотариус Мариана Минчева Пиперкова – Атанасова е юридическо лице, което притежава правомощия за извършване на заверка на документи и пълномощни.

Пълномощното представлява оправомощаване от едно лице (упълномощител) за друго лице (упълномощен) за извършване на определени правни или фактически действия. То се отнася само до посочените в него действия. Нотариусът Пиперкова-Атанасова извършва заверка на следните видове документи и пълномощни за:

Закупуване, управление и продажба на МПС
Продажба и покупка на имот
Договорна ипотека
Издаване на документ за собственост

– Заверка на преписи от Нотариус Мариана Минчева Пиперкова – Атанасова

Нотариус Пиперкова има правото да извършва заверка на преписи от документи в своята нотариална си кантора в град Пловдив, като:

Удостоверява верността на даден препис
Поставяне на собствен подпис и щемпел
Извършване на проверка за лично явяване на приносителите на преписа
Вписва преписа в регистъра и поставяне на личен подпис на приносителя върху направеното копие

– Изповядване сделки с недвижими имоти от Нотариус Мариана Минчева Пиперкова – Атанасова

Нотариус Пиперкова – Атанасова разполага с правомощията да извършва и изповядва сделки с недвижими имоти. При тези сделки с недвижими имоти, продавачът е задължен да представи нужните документи пред нотариуса при сключването на сделката, които доказват собствеността на продавания от него имот.

Нотариус Пиперкова – Атанасова предлага лично отношение, експедетивност и професионализъм към всички свои клиенти. Тя е длъжна да пази професионална тайна, което значи, да не разгласява обстоятелства и факти, известни от изпълнението на служебните задължения.

 

Галерия

 

Контакти

Град: Пловдив
Адрес: ул. Христо Г. Данов 24, офис 101
Телефон: 032/ 263 969
Майл: notpiperkova@gmail.com

 

Ключови думи:Мариана Минчева Пиперкова – Атанасова – нотариус гр. Пловдив, нотариус гр. Пловдив,Мариана Минчева Пиперкова – Атанасова,Пиперкова – Атанасова, Атанасова, Пиперкова, пловдив нотариус, пиперкова норариус, атанасова нотариус, заверки пловдив, Закупуване управление и продажба на МПС, Продажба и покупка на имот, Договорна ипотека,Издаване на документ за собственост