ЗА НАС

 Частен дом Достойни старини е разположен на територията на село Малко Чочовени, община Сливен. Специализираната институция предоставя медицински и социални услуги на настанените възрастни лица.

 Домът за стари хора разполага с квалифициран медицински и немедицински персонал, който има за задачата да извършва:

 • денонощни медицински грижи;
 • 24-часово наблюдение при необходимост;
 • индивидуални грижи.

 Частният дом има добре отработена практика за задоволяване всяка една потребност на възрастните. Като основни такива могат да се определят:

 • осигуряване на модерна и уютна стая;
 • ползване на добре поддържани санитарни помещения;
 • използване на помещения за социални контакти;
 • адекватно медицинско обслужване;
 • здравословно хранене;
 • организиране на културни и други инициативи със социален характер.

 Всяко едно лице има свой картон, в който се описват абсолютно всички потребности и съответно извършени медицински манипулации.

ДЕЙНОСТ

Настаняване

Частен дом за стари хора Достойни старини извършва настаняване на възрастни в село Малко Чочовени, община Сливен. На посочените телефони за контакт ще получите информация за броя свободни места в специализираната институция.
За настаняването трябва да се подготвят необходимите документи. За техния вид, срок за подаване и размер на таксата може да отправяте запитвания по всяко едно време. Ще получите подробна информация по всеки един въпрос, отправен към ръководството на частния дом.
При настаняването на всеки един възрастен се предоставя копие от сключения договор. В него са посочени всички права и задължения както на самото лице, така и на специализираната институция. Подробно са описани отделните категории медицински и социални грижи, които лицето ще получава по време на своя престой.
При настаняването се посочват всички специфични потребности на възрастния, които трябва да се посрещнат адекватно от персонала на частния дом.

Ежедневни медицински грижи 

 Частен дом за стари хора Достойни старини предоставя ежедневни медицински грижи на настанените възрастни лица. Специализираната институция е разположена на територията на село Малко Чочовени, община Сливен.
Още при самото настаняване за всяко едно лице се определят и специфичните здравни потребности, които трябва да се задоволяват на определен период от време. При подписването на договор за настаняване частният дом поема ангажимента да предоставя квалифицирани медицински грижи по всяко едно време на денонощието.
По време на престоя за всяко едно лице се води медицинско досие, в което се попълват всички извършвани медицински процедури. В това досие се описват подробно назначените терапии от лекуващ лекар при условие, че има наличие на заболяване.
Периодично се организират медицински прегледи, които определят текущото здравословно състояние на възрастните.

Денонощни индивидуални грижи 

 Частен дом за стари хора Достойни старини предоставя денонощни индивидуални грижи на всеки един настанен в село Малко Чочовени, община Сливен. Всяко едно лице има своите специфични потребности, продиктувани от най-различни фактори. Такива могат да са:

 • отминали или текущи заболявания;
 • начин на живот;
 • интереси;
 • и други.

 С напредване на възрастта някои от ежедневните действия, които до този момент сме извършвали без усилие, стават непосилни или костват значително количество усилия. В специализираната институция се предоставя помощ при извършване дори на най-обикновените ежедневни дейности.
Удовлетворяват се здравните потребности на всяко едно лице, както и социални такива.

24-часово обслужване

Частен дом за стари хора Достойни старини предоставя 24-часово обслужване за възрастни в село Малко Чочовени, община Сливен. Дежурният персонал на специализираната институция има за задачата да удовлетвори всяка една потребност на настанените лица.
Като аспект на денонощното обслужване може да се определи и подготвянето на хранителен режим, подходящ за текущото здравословно състояние на всяко едно възрастно лице. Определят се и редица мероприятия с рехабилитационен и социален характер.
При определяне на терапия от медицинско лице, персоналът на частния дом има за задача да следи за нейното правилно изпълнение.
Денонощното обслужване и услугите, които спадат към него, са регламентирани подробно в договора, който се предоставя на възрастния при неговото настаняване.

ГАЛЕРИЯ
ch1
ch2
ch3
КОНТАКТИ

Село: Малко Чововени, Сливен
Телефон: 0887 424 387

Частен дом за стари хора Достойни старини обслужва настанените възрастни по всяко едно време на денонощието. Предоставят се квалифицирани медицински грижи и се обслужват денонощно всички нужди на лицата.

 

Ключови думи: Частен дом за стари хора Достойни старини с. Малко Чочовени, Chasten dom za stari hora Dostoini starini s. Malko Chochoveni, дом за стари хора, старчески дом