Д-р Росен Тушев – rossentushev.com Многопрофилна болница за активно лечение “ВИТА” Адрес: гр. София, ул. Филип Кутев №10 (02) 452 2000; (+359) 889 922 000 Е-mail: rosentushev@gmail.com